GOURMETCATALUNYA ☆ CATALUNYAGOURMET ☆ GASTRONOMIA CATALUNYA ☆ EL DAAM ES COMPROMET AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA REAFIRMA EL SEU COMROMÍS AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DAAM ES COMPROMET AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA REAFIRMA EL SEU COMROMÍS AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DAAM ES COMPROMET AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA REAFIRMA EL SEU COMROMÍS AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DAAM ES COMPROMET AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA REAFIRMA EL SEU COMROMÍS AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET  ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ EL DAAM ES COMPROMET AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA REAFIRMA EL SEU COMROMÍS AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DAAM ES COMPROMET AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA REAFIRMA EL SEU COMROMÍS AMB LA RAMADERIA ECOLÒGICA ☆ RAMADERIA ECOLÒGICA ☆

GOURMETCATALUNYA

el daam es compromet amb la ramaderia ecològica


 

19-08-2013 12.30

Departament d’agricultura

i la Ramaderia ecològica


El DAAM reafirma el seu compromís amb la ramaderia ecològica

· L’endarreriment del pagament dels ajuts agroambientals cofinançats es deu a l’eliminació de les aportacions de fons de l’Estat

· El Departament confirma el seu compromís amb els ramaders ecològics a avançar amb càrrec al seu pressupost els diners que no posarà el Ministeri, per tal que puguin cobrar aquest ajut dins l’exercici 2013

· Agricultura treballava amb l’horitzó de poder fer efectiu aquest pagament dins del proper mes de setembre.

La ramaderia ecològica  està considerada pel Departament com una de les línies de futur, especialment en les zones de muntanya.

El Departament ha propiciat la construcció de les infraestructures bàsiques per consolidar aquesta activitat productiva com són la construcció d’un escorxador, la posada en marxa d’una sala d’especejament, o la creació d’una granja en comú. També s’han fet d’altres modificacions de fons en els criteris dels ajuts que afavoreixen els ramaders de les pastures en alta muntanya, posant així més hectàrees potencialment ‘de pastura al servei de la ramaderia ecològica .

Aquesta activitat també es veu recolzada per les mesures agroambientals del Pla de Desenvolupament Rural, PDR, actualment vigent reconeixent així d’altres valors que comporta aquesta activitat com el manteniment del paisatge i de l’equilibri territorial. 

19-08-2013 12.30

Departament d’agricultura

Actuacions


Entre aquestes actuacions cal destacar la que s’ha desenvolupat en el període final en què ens trobem ara del Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013: el Departament ha tramitat una reestructuració del mateix davant la UE per tal d’adaptar-lo millor al que ha estat la seva real aplicació fent un traspàs de diners de les línies menys utilitzades a les que es consideren més importants. Precisament, una de les línies que n’han sortit reforçades és la de ajuts agroambientals .

L’únic compromís que resta pendent és el pagament del ajuts agroambientals per aquest sector dins del termini del primer semestre del 2013, i no ha estat per manca de voluntat del Departament d’Agricultura ni del Govern de la Generalitat.

Tal com s’ha exposat davant el sector en les reunions mantingudes amb els  representants dels ramaders per part del director general de desenvolupament rural; Jordi Sala, el passat mes de juliol, i ratificat per part del delegat del Govern en la reunió que mantingueren la setmana passada, l’endarreriment està ocasionat per la retirada i eliminació de les aportacions que correspon fer a l’Estat, atès que es tracta  d’ajuts cofinançats a tres bandes (UE, Estat i Departament d’Agricultura) .

Si be els fons de la Unió Europea  arriben sense dificultat i el Departament d’Agricultura té reservada la seva part, el problema s’origina quan el Ministerio comunica que s’ha quedat sense fons per cofinançar aquestes mesures i anuncia que aquest any no farà cap mes aportació.Compromís amb la ramaderia ecològica

19-08-2013 12.30 El DAAM reafirma el seu compromís amb la ramaderia ecològica i es va comprometre amb els ramaders a avançar amb càrrec al seu pressupost els diners que no posarà el ministeri i evitar així que el sector hagi de quedar a l’espera de la hipotètica transferència de ministeri que ja no seria fins el 2014.

19-08-2013 12.30

Departament d’agricultura

Actuacions


En conseqüència, el Departament d’Agricultura, en línia a la seva política de suport a la ramaderia ecològica, en les dues reunions esmentades anteriorment es va comprometre amb els ramaders a avançar amb càrrec al seu pressupost els diners que no posarà el ministeri, per tal que puguin cobrar aquest ajut dins del present exercici 2013, i evitar així que el sector hagi de quedar a l’espera de la hipotètica transferència de ministeri que ja no seria fins el 2014.

El Departament demana paciència al sector ja que per fer front a aquest esforç pressupostari afegit i aportar uns recursos que havia de posar l’Estat necessita temps en l’actual marc de dificultat econòmica per reorganitzar les partides pressupostàries que permetin cobrir la part  que deixa de posar-hi l’Estat. Tot i així, es treballava amb l’horitzó de poder fer efectiu aquest pagament dins del proper mes de setembre.


 
DEL  MAR
../GOURMETCATALUNYA/DEL_MAR.html
XOCOMEL
../GOURMETCATALUNYA/XOCOMEL.html
VIANDES & CARNS
http://www.gourmetcatalunya.com/CARNS_GOURMET/CARNS_XARCUTERIA.html
DELICATESSEN
../GOURMETCATALUNYA/DELICATESSEN.html
MERCATS
../GOURMETCATALUNYA/MERCATS.html
RESTAURANTS
../GOURMETCATALUNYA/RESTAURANTS.html
NITGOURMET
../GOURMETCATALUNYA/NITGOURMET.html
ESCAPADES
../GOURMETCATALUNYA/ESCAPADES.html
FORMACIÓ
../GOURMETCATALUNYA/FORMACIO.html
AGENDA
../GOURMETCATALUNYA/AGENDA.html
DEL CAMP
../GOURMETCATALUNYA/DEL_CAMP.html
PORTADA
../GOURMETCATALUNYA/PORTADA.html
LLET & LACTIS
../GOURMETCATALUNYA/LACTIS.html
PAÍSDEVINS
http://paisdevins.com/