GOURMETCATALUNYA ☆ CATALUNYAGOURMET ☆ GASTRONOMIA CATALUNYA ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET  ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ ☆ GOURMETCATALUNYA, CATALUNYAGOURMET ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆ AGROBOTIGA MONTSENY VALL DE SANT MARÇAL ☆ AGROBOTIGUES A CATALUNYA ☆ COMPRA A PAGÈS A CATALUNYA ☆ AGROBOTIGUES CATALANES ☆

GOURMETCATALUNYA

agrobotiga montseny vall de sant marçal


 

Agrobotiga Montseny

SAT Vall de Sant Marçal

La SAT Vall de Sant Marçal fa realitat un projecte que es treballava des del 2008 per tal de posar en valor i promoure els productes locals de qualitat i la seva venda en circuit curt de comercialització

L'Agrobotiga Montseny, que s'inaugurà el 3 de març al Montseny, és una iniciativa privada de punt de venta directa de 8 productors socis de la SAT Vall de Sant Marçal i alhora té la vocació de ser punt de venta d'altres productors de la zona del Montseny. Des de 1983 la SAT Vall de Sant Marçal estava en marxa i es feia venda directa a casa de cada productor, però es trobaven que no venien tota la producció i tampoc s'arribava a tothom. A finals del 2008 van decidir buscar un local per aconseguir fer una venda conjunta de tots els productors i afavorir el consum de producte local. Alfons Planes, alcalde del Montseny i soci de la SAT Vall de Sant Marçal, explica que "el nostre objectiu, amb la creació de la primera agrobotiga a la zona, és poder vendre el valor real d'uns productes directament des de la seva recol·lecció, i a part de tenir més producte, ajudem i ens ajudem amb altres associacions i empreses familiars com les castanyes de Viladrau, la SAT el Prat o Formatgeria pastures del Montseny, que tenen productes dins del Parc Natural del Montseny. També creiem que el que es queda l'intermediari ha d'anar en benefici del consumidor i el productor, per tant, la venda directa era el millor canal de comercialització".


Agrobotiga Montseny

SAT Vall de Sant Marçal

Al punt de venda directa s'hi podrà trobar productes agroalimentaris locals, de temporada, de petites explotacions, com les patates del bufet, mongetes del ganxet, pomes del siri, pomes de sang de llebre, figues o cireres d'erboç. Aquesta oferta es veurà completada per productes vinguts de cooperatives i d'altres petits productors de l'entorn immediat i de la resta de Catalunya. "La valorització i promoció dels productes locals de qualitat i la seva venta en circuit curt no tant sols pot ser un complement sinó que també és important per recolzar els productors, ja que són temps difícils, i només nosaltres podem crear iniciatives tan locals com aquesta per tal de promocionar-los", assegura Planes.
 
L'Agrobotiga Montseny forma part, a més, de la prova pilot Xarxa de Venta Directa de Productes Locals del projecte Rururbal (www.rururbal.eu) que desenvolupa l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. El projecte Rururbal, cofinançat per la Unió Europea, pretén potenciar el producte local com a element de valorització dels espais rurals periurbans i els circuits curts de comercialització com a motor de reequilibri territorial i espai de codecisió del model de gestió d'aquests espais. Són socis del projecte, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural juntament amb 6 socis més europeus.

 

Compra a pagès al Montseny

L'Agrobotiga Montseny és una iniciativa privada de punt de venta directa de 8 productors socis de la SAT Vall de Sant Marçal i alhora té la vocació de ser punt de venta d'altres productors de la zona del Montseny. S'hi podrà trobar productes agroalimentaris locals, de temporada, de petites explotacions, com les patates del bufet, mongetes del ganxet, pomes del siri, pomes de sang de llebre, figues o cireres d'erboç. Aquesta oferta es veurà completada per productes vinguts de cooperatives i d'altres petits productors de l'entorn immediat i de la resta de Catalunya.

Agrobotiga Montseny

SAT Vall de Sant Marçal
 
DEL  MAR
../GOURMETCATALUNYA/DEL_MAR.html
XOCOMEL
../GOURMETCATALUNYA/XOCOMEL.html
VIANDES & CARNS
../CARNS_GOURMET/CARNS_XARCUTERIA.html
DELICATESSEN
../GOURMETCATALUNYA/DELICATESSEN.html
MERCATS
../GOURMETCATALUNYA/MERCATS.html
RESTAURANTS
../GOURMETCATALUNYA/RESTAURANTS.html
NITGOURMET
../GOURMETCATALUNYA/NITGOURMET.html
ESCAPADES
../GOURMETCATALUNYA/ESCAPADES.html
FORMACIÓ
../GOURMETCATALUNYA/FORMACIO.html
AGENDA
../GOURMETCATALUNYA/AGENDA.html
DEL CAMP
../GOURMETCATALUNYA/DEL_CAMP.html
PORTADA
../GOURMETCATALUNYA/PORTADA.html
LLET & LACTIS
../GOURMETCATALUNYA/LACTIS.html
PAÍSDEVINS
http://paisdevins.com/